Avaluació

Santillana
Document sobre el nou decret d’avaluació (acrobat Enllaç)
Aquest serà el document base de treball. En ell trobarem aquests apartats:

 • Decret que ordena els ensenyaments primari i secundari i Ordre que desplega el procés d’avaluació
  (Només està aprovada l’ordre de desplegament per a l’ensenyament primari).
 • Contextualització a cada centre.
 • Avaluació contínua i global.
 • Caràcter formatiu i formador de l’avaluació.
 • Avaluació integradora.
 • Diversificació dels instruments.
 • Centrada en les competències bàsiques.
 • Defineix les proves diagnòstiques.

Documentació GenCat i Xtec
Decret 119/2015 d’ordenació dels ensenyaments a Catalunya (acrobat Enllaç)
Ordre 164/2016 que regula el procediment d’avaluació (acrobat Enllaç)
Xarxa CB de Competències bàsiques (acrobat Enllaç)
Competències bàsiques primària i secundària (acrobat Enllaç)
Avaluar per aprendre (web Enllaç)

Desenvolupa diferents aspectes amb reculls de documentació i molts exemples.
Tracta sis instruments d’avaluació:

 • Compartir objectius
 • Carpeta d’aprenentatge
 • Autoavaluació i coavaluació
 • Rúbriques
  Banc de rúbriques XTEC (web Enllaç)
  Banc de rúbriques Secció institut de Grub (web Enllaç)
  Rubistar – Banc de rúbriques internacional (web Enllaç)
 • Base d’orientació
 • Diari d’aula

Altres materials
Document de treball en grup sobre 4 instruments d’avaluació. (acrobat Enllaç)
Exemple de derivació de Criteris d’avaluació a Resultats d’aprenentatge (acrobat Enllaç)

Cercador GenCat
Cercador de documents a la web gencat.cat (web Enllaç)

Comments are closed.