Materials de formació TIC

Nivell bàsic

C1 Cultura, participació i civisme digital. Nivell bàsic

 • Mòdul 1: Possibilitats de les TIC i Internet
 • Mòdul 2: Avaluació de la informació d’Internet
 • Mòdul 3: Gestions, tràmits i compres en línia
 • Mòdul 4: Eines col·laboratives i xarxes socials
 • Mòdul 5: Hàbits d’ergonomia, salut i medi ambient
 • Mòdul 6: Seguretat de la informació.

C2 Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu. Nivell bàsic

 • Mòdul 1: Introducció.
 • Mòdul 2: Components d’un ordinador.
 • Mòdul 3: El sistema operatiu.
 • Mòdul 4: Aplicacions bàsiques del sistema operatiu.
 • Mòdul 5: Configuració bàsica del sistema operatiu perquè l’ordinador funcioni eficaçment.
 • Mòdul 6: Dispositius per a emmagatzemar informació.
 • Mòdul 7: Conceptes bàsics de seguretat.
 • Mòdul 8: Els dispositius mòbils

C3 Navegació, cerca i comunicació en el món digital. Nivell bàsic

C4 Tractament de la informació escrita. Nivell bàsic (Office 2010)

C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. Nivell bàsic

 • Mòdul 1: Introducció al tractament d’imatges
 • Mòdul 2: Captació d’imatges
 • Mòdul 3: Introducció als fitxers sonors
 • Mòdul 4 : Introducció als fitxers de vídeo
 • Mòdul 5 : Introducció al programari per a la creació de CDs i DVDs

C6 Tractament de la informació numèrica. Nivell bàsic (Office 2010)

Nivell mitjà

C1 Cultura, participació i civisme digital. Nivell mitjà

 • Mòdul 1: Recursos informatius i participatius de les TIC i Internet
 • Mòdul 2: Possibilitats laborals de les TIC i Internet
 • Mòdul 3: Tràmits administratius
 • Mòdul 4: La signatura digital
 • Mòdul 5: Eines col·laboratives avançades i les xarxes socials
 • Mòdul 6: “Multi-user vitual environment” (MUVE)
 • Mòdul 7: La sindicació de continguts: RSS
 • Mòdul 8: Mecanismes i mitjans d’accés a Internet
 • Mòdul 9: Drets i deures dels internautes
 • Mòdul 10: La realitat augmentada
 • Mòdul 11: Les dades obertes (open data)
 • Mòdul 12: L’Internet de les coses
 • Mòdul 13: Els codis QR
 • Mòdul 14: L’etiqueta (netiquette)
 • Mòdul 15: Els mitjans socials (social media)
 • Mòdul 16: Les dades massives (big data)

C2 Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu. Nivell mitjà

 • Mòdul 1: Els dispositius portables (weareables)
 • Mòdul 2: Ús dels dispositius mòbils
 • Mòdul 3: Tecnologia de la connectivitat
 • Mòdul 4: Conceptes avançats de sistemes operatius
 • Mòdul 5: La seguretat al món digital
 • Mòdul 6: Emmagatzematge al núvol
 • Mòdul 7: Escriptoris virtuals
 • Mòdul 8: La geolocalització
 • Mòdul 9: Internet de les coses: dispositius i connectivitat
 • Mòdul 10: La tecnologia NFC i la seva aplicació

C3 Navegació, cerca i comunicació en el món digital. Nivell mitjà

C4 Tractament de la informació escrita. Nivell mitjà (Office 2010)

C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. Nivell mitjà (Office 2010)

 • Mòdul 1: Modificació d’imatges
 • Mòdul 2: Conversió entre formats gràfics
 • Mòdul 3: Modificació de fitxers de so
 • Mòdul 4: Reproducció de fitxers de vídeo

C6 Tractament de la informació numèrica. Nivell mitjà (Office 2010)

C7 Tractament de les dades. Nivell mitjà (Office 2010)

 • Mòdul 1: Conceptes generals de les bases de dades.
 • Mòdul 2: Creació de taules
 • Mòdul 3: Ordenació, relacions i filtre d’informació a taules
 • Mòdul 4: Consultes bàsiques
 • Mòdul 5: Consultes de dades avançades.
 • Mòdul 6: Formularis de dades
 • Mòdul 7: Informes de dades
 • Mòdul 8: Aspectes avançats: seguretat de les dades.

C8 Presentació de continguts. Nivell mitjà (Office 2010)

Nivell avançat

C4 Tractament de la informació escrita. Nivell avançat

C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. Nivell avançat

C6 Tractament de la informació numèrica. Nivell avançat (Office 2010)

 • Mòdul 1: Configuració de la finestra d’aplicació
 • Mòdul 2: Mecanismes d’importació i exportació de fitxers
 • Mòdul 3: Utilització de rangs de dades
 • Mòdul 4: Utilització de les eines avançades de format
 • Mòdul 5: Eines de seguretat d’un full
 • Mòdul 6: Vinculació d’informació entre diferents fitxers
 • Mòdul 7: Ús de plantilles
 • Mòdul 8: Funcions complexes
 • Mòdul 9: Representació de gràfiques complexes
 • Mòdul 10: Edició d’aspectes de les gràfiques
 • Mòdul 11: Manipulació de dades amb taules dinàmiques
 • Mòdul 12: Representació de diferents escenaris
 • Mòdul 13: Utilització de macros

C7 Tractament de les dades. Nivell avançat (Office 2010)

C8 Presentació de continguts. Nivell avançat

 

Comments are closed.