About joan959

Professor de ciències a l'Institut Domènech i Montaner de Reus. Formador en informàtica educativa, dissenyador de webs i programador d'aplicacions en llenguatge Delphi.