Educació competencial

Documents oficials

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5216/1017382.pdf (Decret d’ordenació del segon cicle d’educació infantil) http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6900/1431926.pdf (Decret d’ordenació de l’ensenyament primari) http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf (Decret d’ordenació de la ESO)

Pàgines interessants

La evaluación mejora el aprendizaje https://culturacientifica.com/2017/06/08/la-evaluacion-mejora-aprendizaje/

Blog “Els problemes de l’educació”. Aprenentatge significatiu. https://fannypsico.wordpress.com/2013/04/07/ausubel-teoria-de-laprenentatge-significatiu/ Blog de la Nati Bergadà 15 avantatges indiscutibles de treballar per projectes https://natibergada.cat/15-avantatges-indiscutibles-de-treballar-per-projectes El treball per projectes. De la teoria a la pràctica https://natibergada.cat/el-treball-per-projectes-de-la-teoria-a-la-practica Blog “De mayor quiero ser formadora” de l’Ana Jubete. Porqué trebajar por Dproyectos. http://www.demayorquieroserformadora.com/2016/11/por-que-trabajar-por-proyectos-abp.html

Lectures

Treball per projectes, aprenentatge autèntic. xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/xarxacb/documents/treball-projectes-aprenentatge-autentic.pdf Metodologia del treball per projectes xtec.gencat.cat/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0071/a4a975d9-1af4-4a77-854d-d6f386d08ab6/metodologia_treballprojectes.pdf

Vídeos

Como aprendemos los seres humanos https://www.youtube.com/watch?v=B2LVVuBSrxI Neuroeducación: por otra escuela https://www.youtube.com/watch?v=QiRqCKUiRDc Educar para el trabajo vs educar para la vida https://www.youtube.com/watch?v=hAvPyIfWLPg

Altres

Diferència entre treball per projectes i centre d’interès

Comments are closed.