Avaluació per competències

Documentació GenCat i Xtec

Decret 119/2015 d’ordenació dels ensenyaments a Catalunya (acrobat Enllaç)
Ordre 164/2016 que regula el procediment d’avaluació (acrobat Enllaç)
Xarxa CB de Competències bàsiques (acrobat Enllaç)
Competències bàsiques primària i secundària (acrobat Enllaç)
Avaluar per aprendre (web Enllaç)

Desenvolupa diferents aspectes amb reculls de documentació i molts exemples.
Tracta sis instruments d’avaluació:

 • Compartir objectius
 • Carpeta d’aprenentatge
 • Autoavaluació i coavaluació
 • Rúbriques
  Banc de rúbriques XTEC (web Enllaç)
  Banc de rúbriques Secció institut de Grub (web Enllaç)
  Rubistar – Banc de rúbriques internacional (web Enllaç)
 • Base d’orientació
 • Diari d’aula

Altres materials

Document de treball en grup sobre 4 instruments d’avaluació. (acrobat Enllaç)
Exemple de derivació de Criteris d’avaluació a Resultats d’aprenentatge (acrobat Enllaç)

Cercador GenCat

Cercador de documents a la web gencat.cat (web Enllaç)

Tipus d’avaluació

acrobat Avaluar per aprendre (Neus Sanmartí, 2010)
Si els processos d’avaluació estan orientats a regular les dificultats i errors que sorgeixen al llarg d’un procés d’ensenyament-aprenentatge, tenim aquests dos tipus:

 • Formativa. Si les decisions les pren fonamentalment el professorat.
 • Formadora. Si les decisions les pren fonamentalment la persona que aprèn.

Si els processos d’avaluació estan relacionats amb el fet de valorar els resultats d’un procés d’ensenyament-aprenentatge tenim aquest tipus:

 • Qualificadora o acreditativa. Si les decisions comporten diferenciar graus d’aprenentatge i orientar, classificar o seleccionar.

 

Comments are closed.