Curs d’Arduino – Presentació

Curs d’introducció a Arduino

illu-arduino-uno

color 361x177

ice-urv

 

 

 

Dins de les activitats de formació del professorat que engega el nostre centre, tenim aquest curs d’introducció a Arduino, que realitzem amb la col·laboració de l’ICE de la Universitat Rovira i Virgili.

En aquest curs treballarem el funcionament d’aquests mini ordinadors amb els quals es poden desenvolupar un gran nombre d’activitats educatives relacionades amb els cicles formatius de mecànica, electrònica o electricitat, i també amb la tecnologia, com ara programació o robòtica.

A més de conèixer els IDE (entorns de programació), treballarem la sintaxi del llenguatge C++ que és amb el que treballa Arduino i realitzarem pràctiques amb els components electrònics més habituals (sensors, relés i altres dispositius).

L’objectiu final serà que el professorat pugui incorporar aquests elements al treball diari amb els seus alumnes.

Objectius:

  • Conèixer el llenguatge de programació C/C++ utilitzat per programar Arduino.
  • Conèixer les diferents alternatives d’IDE (entorns integrats de desenvolupament).
  • Aprendre a configurar i utilitzar sensors i altres components electrònics i les seves llibreries.
  • Introducció a la comunicació entre Arduino i mòbils Android.
  • Construir una aplicació de servidor web amb Arduino.

Material:

Tot i que a la xarxa podeu trobar un gran nombre de materials de molt bona qualitat, nosaltres hem seleccionat aquest llibre que ens servirà de guia per al curs:

Arduino curso práctico de formación.pdf

Programació OOP

Creació d’una classe.

https://www.arduino.cc/en/Hacking/LibraryTutorial

Comments are closed.