Natural Science

Introducció

Essential Natural Science

Natural Science és una optativa del seminari de Biologia que s’ofereix als alumnes de primer d’ESO. En aquesta optativa seguirem els mateixos continguts que treballem a les classes normals de ciències, però utilitzant uns materials en anglès.

Per al treball diari utilitzarem el llibre de text Essential Natural Science de l’editorial Richmond (Santillana) que segueix uns continguts molt semblants als del llibre de text de ciències de primer d’ESO. No és necessari que compris el llibre ja que el seminari de Biologia disposa de suficients exemplars per a poder treballar amb tots els alumnes de l’optativa.

Actualment els alumnes de primer d’ESO del nostre institut segueixen optatives quadrimestrals. En el cas d’aquesta optativa, els alumnes que l’hagin cursat el primer quadrimestre la poden tornar a demanar per al segon quadrimestre, ja que els continguts que treballarem en cada quadrimestre seran diferents.

Activitats per realitzar amb ordinador

A més de les activitats del llibre de text, periòdicament realitzarem altres activitats (també en anglès) visitant webs o completant documents amb informacions que trobarem a Internet. Aquí hi ha l’enllaç a algunes d’aquestes feines.

Cells activities

El curs passat un grup d’alumnes van cercar per internet diferents pàgines on es troba informació sobre cèl·lules. De cada pàgina van crear un document que s’ha de completar visitant la pàgina.
Descarrega un d’aquests documents (mireu de descarregar documents diferents entre vosaltres) i desa’l al teu Pen. Un cop completada la informació, endreça una mica el document i envia’l a l’adreça de correu del professor.

Comments are closed.