Editor de missatges

L’editor de missatges és l’aplicació principal d’Info Escola. Permet crear, modificar o esborrar els missatges. Està disponible per a PC (Windows) i per a tablet (Android). No s’aconsella la seva utilització amb pantalles inferiors a 10 polzades.

Aquesta és la pantalla principal de l’editor. Com que hi ha un gran nombre de possibilitats i de dades per configurar, anirem analitzant els seus elements pas a pas.

Imagen1

D’entrada, a la part superior tenim la barra de títol de l’aplicació que mostra el nom de l’escola o institut. En el nostre cas mostra INS Domènech i Montaner. A dreta i esquerra del nom del centre tenim uns botons que ens porten a dues opcions:

Imagen6 Informació sobre el programa. Indica la versió i una referència als autors d’Info Escola.
Imagen7 Ajuda del programa. Accedeix a la pàgina d’ajuda a la web d’Info Escola.

Sota de la barra de títol de l’aplicació tenim tres pestanyes que ens donen accés als tres entorns principals: Missatges, Configuració i Configuració dels dispositius.


Missatges

En aquesta pantalla podem veure el llistat dels missatges en la columna de l’esquerra i els detalls del missatge seleccionat a la resta de la pantalla.

Imagen1_2

Per passar d’un missatge a un altre només cal prémer (pantalla tàctil) o fer un clic (ratolí) sobre el missatge i la pantalla de la dreta (detalls del missatge) mostrarà les dades que configuren el missatge. També podem utilitzar la barra de navegació que hi ha sota les pestanyes principals:

Imagen8

Per ordre, els botons realitzen aquestes accions:

 • Primer missatge. Mostra el primer missatge de la llista. Si hi ha una gran quantitat de missatges a la llista és la millor manera d’anar al començament.
 • Missatge anterior. Va al missatge anterior del que està mostrant actualment.
 • Missatge següent. Va al missatge següent del que està mostrant actualment.
 • Darrer missatge. Mostra el darrer (últim) missatge de la llista. Si hi ha una gran quantitat de missatges a la llista és la millor manera d’anar al final.
 • (+) Afegir un nou missatge. Crea un missatge en blanc i entra en mode edició per a poder completar les dades.
 • (-) Esborrar el missatge actual. Esborra el missatge actual. Demana confirmació abans d’esborrar.
 • Edita el missatge actual. Permet modificar el missatge actual. Posant el cursor en qualsevol espai on es pugui editar ja entra en mode edició sense necessitat de prémer aquest botó.
 • (√) Accepta les modificacions realitzades. Desa l’estat actual del missatge.
 • (x) Cancel·la les modificacions realitzades. No desa l’estat actual del missatge i del deixa en les condicions inicials. Hi ha dos elements que funcionen amb un control d’edició propi: La incorporació d’una imatge i la d’un document. Aquestes incorporacions no es poden cancel·lar. S’han d’esborrar amb els seus botons corresponents.
 • Actualitza les dades. Refresca la informació sobre els missatges. L’actiu i la resta.
 • T+ Copiar missatge. Genera un nou missatge copiant les dades del missatge que s’està visualitzant en aquest moment. Demana confirmació per realitzar la còpia.

Quins elements formen un missatge?

Imagen1

 • Títol. Serà la capçalera del missatge. És molt important que inclogui un resum del contingut del missatge. A partir de la informació que hi aparegui al títol, els receptors obriran o no el seu contingut.
 • Text. És el contingut del missatge. Pot tenir una longitud màxima de 2000 caràcters.
 • Link (enllaç). En aquest apartat es pot introduir un enllaç a una pàgina web, formulari, arxiu, imatge, … (opcional).  Qualsevol element que tingui una adreça es pot incloure en aquest apartat.
  Així podrem tenir missatges que facin referència a informacions que es trobin a llocs web sense necessitat d’haver de reproduir les informacions en el text del missatge. Només cal indicar l’adreça i l’usuari podrà accedir directament als continguts. Per la navegació web s’utilitzaran les aplicacions instal·lades al dispositiu.
 • Imatge. Es poden introduir arxius de tipus JPG, que és l’estàndard per a càmeres digitals i smartphones. L’aplicació mòbil incorpora un visor per a aquest tipus d’imatges sense necessitat de que el dispositiu en tingui un d’instal·lat.
  Per contra, els altres dos elements que es poden incorporar als missatges (enllaços i arxius) requereixen que el dispositiu tingui instal·lada una aplicació que els gestioni.
  L’aplicació que mostra els missatges en les pantalles informatives també mostrarà les imatges que s’adjuntin als missatges. Si un missatge incorpora text i imatges, la pantalla es repartirà entre els dos elements. Si només incorpora text, l’espai destinat a la imatge desapareix. Finalment, si un missatge no incorpora text i només incorpora imatge, aquesta ocuparà tota la pantalla disponible.
 • Document. En aquest apartat es pot introduir un document de qualsevol tipus (opcional). És el sistema ideal per compartir arxius PDF, Word, Excel, …
  Requerirà que els dispositius mòbils tinguin instal·lades aplicacions que puguin obrir el tipus d’arxiu que s’adjunti.
  Estem davant d’un element molt versàtil, ja que permet incorporar qualsevol tipus d’arxiu.
  Si el dispositiu no té cap aplicació instal·lada que gestioni el tipus d’arxiu concret, senzillament no es podrà visualitzar el contingut de l’arxiu.
 • Temps. Aquest paràmetre s’utilitza només si el missatge apareix en pantalles d’informació. Indica el temps que es mostrarà el missatge. El valor per defecte és de 10 segons. Per a missatges molt llargs pot ser necessari indicar més temps.
 • Data d’inici. A partir de quina data estarà actiu el missatge. Aquesta informació afecta tant a les pantalles d’informació com a les aplicacions mòbils.
 • Data final. Fins a quina data estarà actiu el missatge. Ambdues dates (inici i final) són incloses.
 • A qui va dirigit el missatge. Es pot triar un col·lectiu de destinataris, dos, tots, … depenent de la informació que es vulgui transmetre.
 • Actiu. Es pot desactivar el missatge de forma temporal sense necessitat d’esborrar-lo. Un missatge desactivat es mantindrà a la llista de l’editor però no apareixerà ni a les pantalles d’informació ni als dispositius mòbils.
 • A quin nivell va dirigit el missatge. Pot ser un missatge general o pot estar relacionat amb un grup d’alumnes específic. Si s’indica missatge general no és necessari indicar nivell, grup o classe.

Configuració

L’apartat de configuració permet introduir algunes dades que requereix l’aplicació per funcionar de forma correcta.

La informació més rellevant és la clau del servidor, que connectarà l’aplicació amb la base de dades a Internet. Aquesta clau del servidor només es subministra a l’equip directiu, que la cedirà als professors que hagin de redactar, modificar o esborrar les informacions.

Part de les dades que es configuren en aquest apartat (nom de l’institut i logo) apareixeran a les aplicacions de les pantalles d’informació i a les aplicacions mòbils com a referència de l’escola o institut.

Si premeu la pantalla configuració es mostrarà una pantalla com aquesta:

Imagen2

 • Institut. Nom de l’escola o institut.
 • Logo. Permet carregar una imatge corporativa de l’escola o institut. Aquesta pantalla es mostrarà a les pantalles d’informació i a les pantalles d’inici de les aplicacions mòbils.
 • Clau del servidor. Clau de configuració per enllaçar amb la base de dades dels missatges ubicada al servidor de Internet.
 • Nivell, curs i grup. Estructura en forma d’arbre de tots els grups classe que hi ha a l’escola o institut.

Configuració dels dispositius

En aquesta pantalla es poden configurar diferents elements relacionats amb les pantalles informatives. Colors, mides de la font de text de cada àrea, alçada de la barra del títol, …

Imagen4

Cada pantalla que es posi en marxa connectada a l’aplicació, generarà un registre en la taula de dispositius, amb uns valors per defecte que es poden retocar per aconseguir els millors resultats.

La informació més important a tenir en compte és si la pantalla mostrarà informacions per a alumnes o professors, que s’indica a l’apartat d’ubicació.

Un cop creats els registres de cada dispositiu, amb l’ajut d’un portàtil o una tablet i situats davant la pantalla, podrem modificar visualment la configuració per tal que quedi al nostre gust. La taula de dispositius es pot veure a la part esquerra, amb aquests dos camps:

 • ID. Adreça MAC del dispositiu.
 • Descripció. Descripció del dispositiu per reconèixer d’una forma més fàcil la seva ubicació.

Comments are closed.