Visor per a pantalles informatives

Aquesta aplicació està dissenyada per funcionar en miniordinadors tipus Raspberry o Cubieboard que incorporen una versió específica del sistema operatiu Android. També pot funcionar en tablets (Android) o en ordinadors PC (Windows).

photo_2015-01-20_20-44-13

L’aplicació revisa periòdicament la llista de missatges actius i els va presentant en pantalla amb un interval de temps definit a la configuració del missatge. Quan arriba al darrer missatge, revisa si hi ha missatges nous i torna a començar pel primer.

No disposa de gaires elements de configuració ja que s’ha dissenyat el seu funcionament en miniordinadors que es trobaran ubicats a la part posterior de la pantalla informativa (una TV convencional amb connexió HDMI) i que no tindran un accés fàcil per connectar o desconnectar un teclat o un ratolí per poder treballar i modificar elements de configuració. Per tant, no requereix que es connecti de forma permanent un teclat o un ratolí.

Aquest disseny ens porta a que la configuració es realitzi des de l’editor de missatges, que es una aplicació accessible només al personal que genera informacions. Els elements a configurar seran visuals sobre la presentació de la informació, si aquesta informació pública o dirigida només al professorat, colors, etc.

2015-01-19 19.37.29

Només un element es configura directament en aquesta aplicació. La coneguda “Clau del servidor” que enllaçarà l’aplicació amb el servidor d’Internet.

Per accedir a la introducció de la clau del servidor caldrà utilitzar un petit botó que es troba ubicat a la part superior, a l’esquerra del nom de l’institut.

Comments are closed.