Característiques tècniques

Info Escola desa totes les informacions al núvol, de forma que estaran accessibles en qualsevol moment, en qualsevol lloc (amb connexió de dades mòbils o wifi) i des de diferents tipus de dispositius.
El seu funcionament es basa en tres aplicacions. Una aplicació d’escriptori, l’Editor, que funciona en entorns Windows o Android i connecta amb dues aplicacions que mostraran aquests missatges.

D’una banda una aplicació de missatgeria per rebre els missatges que funciona en smartphones, tablets i ordinadors (Telegram).


Editor de missatges

Imagen1

La utilització bàsica d’aquesta primera aplicació serà sota entorns Windows o Android amb pantalles d’un mínim de 10 polzades. És l’aplicació que permet la creació i modificació dels missatges o informacions a transmetre. Permet compartir la informació entre diferents dispositius i treballar en entorn multi usuari.

Cada missatge incorpora un conjunt de dades referents a la informació que es vol transmetre, com ara títol, informació a transmetre, data d’inici, data final o una imatge (opcional). També permet afegir documents en qualsevol format (PDF, Word, Excel, …).

Les dates d’inici i final indiquen el període en que estarà actiu el missatge. Els missatges també incorporen dades relatives al sector a qui van dirigits (professors, alumnes, pares, …) i al nivell educatiu dels alumnes a qui afecta.

El nivell educatiu pot ser general (per a tots els nivells) o específic (per exemple 5é de primària o 1ESO-A) i servirà per filtrar (si així ho seleccionen) els missatges que rebran els pares o els alumnes en els seus dispositius mòbils.

Des d’aquesta aplicació es configuren també les aplicacions que gestionen les pantalles informatives per definir quin tipus de missatges han de presentar i tots els elements visuals que mostren la informació.


Lector de missatges per a pantalles informatives

photo_2015-01-20_20-44-13

Aquesta aplicació està dissenyada per funcionar en miniordinadors tipus Raspberry o Cubieboard que incorporen una versió específica del sistema operatiu Android. Aquests dispositius tenen l’avantatge del seu baix cost i del baix consum, per la qual cosa resulten ideals per a funcionar de forma permanent en pantalles d’informació.

En el nostre cas utilitzarem una versió de Cubieboard que es connecta a la xarxa internet del centre a través de wifi o de cable RJ45 i que anirà presentant els missatges actius de forma cíclica.

La configuració dels elements visuals de les pantalles i de la informació que presenten (pública o dirigida només al professorat) és realitza des de l’aplicació de gestió de l’editor de missatges.
La configuració del temps que es mostrarà cada missatge té un valor predeterminat de 20 segons però es pot modificar per cada missatge concret.


Gestor de notificacions mòbils (Telegram)

2016-03-10 13.18.07

Per rebre les informacions d’InfoEscola treballarem amb una aplicació Telegram és una aplicació de missatgeria que funciona en entorns Windows, Linux, Mac, Android, iOS i Windows Phone. La seva funció principal és mostrar els missatges actius als dispositius dels usuaris.

L’aplicació es configura mitjançant un codi d’accés que proporciona l’institut i que defineix la majoria de paràmetres de connexió a la xarxa i del funcionament de l’aplicació.

Requereix que els smartphones o les tablets disposin de connexió de dades o wifi per poder actualitzar les informacions a mida que hi hagi modificacions.

Comments are closed.