Informació

Info EscolaInfo Escola és una proposta de l’Institut Domènech i Montaner que té com a objectiu d’intentar apropar les activitats que desenvolupa i en les que participa el centre, a tota la comunitat educativa (professors, pares i alumnes), facilitant que tothom tingui una informació més global sobre tots els aspectes en els que es “treballa” al centre.

En la vida diària de les classes i les activitats que realitzem al centre o externament, generalment només estan informats els alumnes o professors que participen de forma directa en aquestes actuacions i la resta d’alumnes, professors i famílies no solen tenir una visió global del funcionament diari de l’institut.

Fins ara el sistema més habitual que ha utilitzat el nostre institut per fer arribar la informació sobre les diferents activitats que realitzem és el de penjar notificacions a les cartelleres informatives de l’institut o les circulars en paper que es lliuren als alumnes.

Les circulars són el sistema més utilitzat per informar els alumnes i les famílies de les activitats generals, tot i que tenen alguns inconvenients. D’entrada resulta un sistema costós i lent que basa les seves possibilitats d’èxit en que els alumnes transmetin la informació a casa i que aquesta transmissió es faci, i que es faci a temps (dins dels terminis previstos).

Des de començament de curs que treballem en el disseny d’un sistema que ens permeti aquest acostament de la comunitat educativa a la vida diària del centre. Aprofitarem el fet que som un institut amb un vessant molt tecnològic (amb especialitats formatives en electrònica, electricitat i mecànica), amb una bona dotació i implementació de recursos tecnològics i amb un molt bon equip de persones, per tal de crear un nou sistema que resulti més àgil i que ens permeti transmetre millor la informació entre tots els actors que intervenen en el dia a dia del centre.

El resultat d’aquest sistema és un conjunt d’aplicacions informàtiques que s’agrupen en el que anomenem Info Escola i el nostre objectiu és posar-les en marxa durant el primer trimestre de 2015.

El mecanisme per fer arribar les informacions als seus destinataris (professors, pares i alumnes) serà doble. D’una part a través de la instal·lació de pantalles informatives a l’institut i de l’altra a través dels dispositius mòbils (smartphones o tablets) dels professors, pares i alumnes, mitjançant aplicacions específiques.


Com funciona Info Escola?

Esquema

Info Escola està format per diferents aplicacions informàtiques per a ordinador, tablet i telèfon intel·ligent (smartphone).

  • Una primera aplicació permetrà editar (crear, modificar, esborrar, …) les informacions a trametre.
  • Una segona aplicació mostrarà aquestes informacions en pantalles informatives ubicades al centre.
  • Finalment, una tercera permetrà als alumnes, pares o professors rebre les informacions en els seus dispositius mòbils en el mateix moment en que es preparin.

D’aquesta forma, el mecanisme per fer arribar les informacions als seus destinataris (professors, pares i alumnes) serà doble. D’una part a través de les pantalles informatives a l’institut i de l’altra a través dels dispositius mòbils (smartphones o tablets) dels professors, pares i alumnes mitjançant aplicacions específiques. I sempre ens quedaran les circulars en paper !!!

Pantalles. La previsió és instal·lar-hi dues pantalles que aniran mostrant informació detallada de les accions en que participem, informacions sobre les activitats educatives de la vida diària de les classes i altres notificacions que s’hagin de transmetre als alumnes, als pares (quan ens visitin) o als professors.

Una de les pantalles estarà situada al vestíbul, i mostrarà informacions per a pares i alumnes de forma continuada durant l’horari de funcionament de l’institut.

La segona pantalla estarà instal·lada a la sala de professors i mostrarà informacions dirigides a aquest col·lectiu. Les pantalles estaran connectades a la xarxa informàtica de l’institut i aniran mostrant les informacions de forma rotatòria durant els horaris en que el centre estigui obert.

Smartphones / Tablets. S’han dissenyat aplicacions específiques per a Android i iOS per poder-les utilitzar en dispositius mòbils (smartphones o tablets). Aquestes aplicacions aniran mostrant els avisos, informacions o notificacions i també avisaran de l’arribada de d’altres de noves. Aquests avisos i notificacions poden incloure imatges o arxius de qualsevol tipus (PDF, Word, Excel, …).

El centre farà arribar als diferents col·lectius de la comunitat docent una informació detallada sobre aquests nous elements informatius, manuals d’ús de les aplicacions, adreces web on aquests elements estaran disponibles i el mecanisme per a la seva descàrrega i instal·lació.

En aquest esquema hem volgut mostrar de forma gràfica el funcionament d’Info Escola utilitzant diferents tipus de mitjans tecnològics per fer arribar a pares, alumnes i professors les informacions sobre l’activitat educativa de l’institut.

Comments are closed.