Lector de missatges

El lector de missatges és una aplicació dissenyada bàsicament per a smartphones (telèfons intel·ligents) o tablets. La seva utilització és molt intuïtiva i es basa en pantalles que es desplacen lateralment (cap a la dreta o cap a l’esquerra). De cara a facilitar el seguiment del que expliquem en aquesta informació, hem numerat les diferents pantalles i hem posat els seus nom en color vermell.

També en parlarem del menú general, que és un menú (format per tres punts verticals) que apareix a la part dreta de la barra del títol de l’aplicació.


2015-01-31 19.40.37

1-Pantalla d’inici

Aquesta és la primera pantalla que presenta l’aplicació.
Mentre es presenta aquesta pantalla l’aplicació treballa en segon pla establint la connexió amb la base de dades remota, filtrant les informacions que s’han de mostrar i carregant les capçaleres de les informacions.

Per a realitzar aquestes accions es requereixen uns segons d’espera. No sigui impacient !!

La pantalla mostra el logo de l’escola o institut, la versió del programa que s’està utilitzant i, molt important, la configuració del filtre dels missatges que estan actius.

En el nostre cas (pantalla de mostra) a la línia superior hi diu:

Info Escola v1.3 – PF

Aquest “PF” indica que l’aplicació està configurada per a rebre les informacions dirigides a professors. Si l’aplicació es configura per rebre informacions dirigides als pares i alumnes, la “PF” es converteix en “PA“.

v1.3” indica que estem treballant amb la versió 1.3 de l’aplicació.


llistat_de_missatges

2-Pantalla de presentació dels missatges

En aquesta pantalla es mostren els títols dels missatges que estan actius en aquest moment determinat i per al sector per al que està configurada l’aplicació, que pot ser pares, alumnes o professors.

Per procedir a la lectura d’un missatge només cal prémer sobre el seu títol i s’obrirà una finestra on apareix el text del missatge i fins a tres icones dels elements addicionals que es poden incorporar al missatge.

Per llegir el missatge sobre la sortida a Barcelona de la classe 1BAT-B (al final de la llista de missatges de la pantalla de mostra) només cal prémer sobre el títol del missatge i aquest s’obrirà en una nova finestra que anomenarem “Finestra de presentació dels missatges”. Aquesta finestra és un quadre que podem veure sobreposat damunt de la la pantalla de missatges.

El tic que porten els missatges a la part esquerra indicarà si els missatges han estat llegits (tic il·luminat de color verd) o no (tic sense il·luminar). També hi ha la possibilitat d’amagar missatges de la llista, si no ens interessen. Si premem sobre un missatge durant uns segons l’aplicació preguntarà si el volem amagar o no.


missatge

2.1-Finestra de presentació dels missatges

En aquesta pantalla de mostra podem veure la finestra amb el missatge que indicàvem abans sobre la visita al parc de trànsit dels alumnes de 1ESO-A.

Si analitzem la finestra, al peu podem veure que incorpora tres icones que identifiquen els tres elements addicionals que es poden afegir a un missatge. Els tres elements són opcionals i, per tant, els missatges poden incorporar un element qualsevol, dos, tres o cap element.

En el nostre exemple l’usuari pot veure els tres elements al peu del text del missatge.

Els elements que es podem incorporar als missatges són: Imatge, Enllaç a una adreça web i Arxiu. Recordem que aquests elements són opcionals.

Imagen1

 • Imatge. Quan parlàvem de l’editor de missatges ja havíem comentat que es poden incorporar al missatge arxius de tipus JPG. L’aplicació mòbil incorpora un visor per a aquest tipus d’imatges sense necessitat de que el dispositiu en tingui un d’instal·lat.
 • Enllaç. Aquí trobarem enllaços a una pàgina web, a un formulari, a un document ubicat a internet, … Qualsevol element que tingui una adreça es pot incloure en aquest apartat. Quan l’usuari premi sobre la icona, s’iniciarà una navegació web amb alguna de les aplicacions instal·lades al dispositiu.
 • Arxiu. Aquest element és el més versàtil de tots, ja que permet incorporar qualsevol tipus d’arxiu (PDF, Word, Excel, …). La única limitació és que el dispositiu (telèfon o tablet) tingui instal·lada una aplicació que pugui gestionar aquests tipus d’arxius. Si el dispositiu no té cap aplicació instal·lada, senzillament no es podrà visualitzar el contingut de l’arxiu.

Per seleccionar qualsevol de les icones només cal prémer sobre elles i l’aplicació obrirà l’element corresponent en una nova finestra (si es tracta d’una imatge) o intentarà activar alguna de les aplicacions disponibles al mòbil o tablet per a accedir a l’enllaç web o a obrir l’arxiu contingut al missatge.

Nota 1: És important tenir clar que mentre estem visualitzant el missatge, encara no s’ha realitzat la descàrrega de les imatges o dels arxius inclosos. En el moment en que s’activi la icona de la imatge o de l’arxiu, l’aplicació descarregarà l’element al dispositiu i el presentarà. En funció de la velocitat de la connexió i de la mida de la imatge o arxiu, aquesta descàrrega pot trigar uns segons.

Nota 2: Si només volem conèixer més informació sobre la imatge l’adreça de l’enllaç o l’arxiu sense descarregar-los, podem prémer sobre la icona corresponent arxiu durant uns segons, fins que aparegui un text emergent amb la informació sobre l’element adjunt.

Nota 3: Donat que els smartphones o tablets treballen amb un volum de dades limitat (quan no estan connectades a una wifi), s’aconsella descarregar sempre les imatges o arxius quan el dispositiu estigui connectat a una wifi, on no hi ha limitació del volum de dades.


informacions3-Pantalla d’informacions

En aquesta pantalla es mostren diferents informacions sobre l’institut. Aquestes informacions es poden configurar i definir les que volen presentar.

Les informacions les hem dividit en quatre blocs: Escola/Institut, Tutoria/Horaris, Ampa i Calendari.


dades_escola3.1-Escola / Institut

En aquesta pantalla es mostren diferents informacions sobre l’institut.

Les icones de la part inferior de la pantalla permeten trucar directament al número de l’institut, visitar la pàgina web i visitar la pàgina a Facebook.


dades_tutoria_23.2-Tutoria / Horaris

Aquesta pantalla mostra el llistat de grups classe de l’escola o institut, amb el nom del professor/a tutor/a. Per seleccionar un tutor/a busqui’l a la llista de grups i premi sobre ell.

Un cop seleccionat un tutor/a podrà veure algunes informacions com ara l’especialitat que imparteix o l’hora assignada per a visites de pares.

La icona que apareix al costat del text “Horari del grup:” permet descarregar o visualitzar l’horari del grup en format PDF.


dades_ampa3.3-Ampa

En aquesta pantalla es mostren diferents informacions sobre l’Ampa (Associació de mares i pares d’alumnes) de l’escola o institut.

Les icones de la part inferior de la pantalla permeten trucar directament al número de l’Ampa, visitar la seva pàgina web o visitar la pàgina a Facebook.


3.4-Calendari

Aquesta opció no està encara disponible.

Mostrarà una llista ordenada per mesos on figurin els esdeveniments més importants al llarg del curs, com ara les dates de les avaluacions, recuperacions, matrícula, dies festius, vacances o altres activitats.


configuracio

4-Pantalla de configuració

En aquesta pantalla es configuren diferents aspectes de l’aplicació, com ara els missatges que volem seguir, la connexió amb el servidor del centre, les dades de l’usuari de l’aplicació o alguns altres paràmetres.


conf_missatges

4.1-Configuració dels missatges

En aquest apartat podem configurar els missatges que volem rebre. Si només volem seguir els missatges que facin referència a un grup classe (per exemple 1ESO-C), configurarem en aquest apartat aquest grup classe. Un cop seleccionat el grup premem al botó Fet.

Per contra, si volem que ens arribin tots els missatges que es trametin, sigui quin sigui el nivell al que vagin dirigits, podem marcar el quadre Tots.

Nota 1: El centre pot indicar que alguns missatges són d’interès general, independentment del nivell dels alumnes. Aquests missatges d’interès general arriben, tot i que hagi configurat l’aplicació per visualitzar només els d’un grup.


clau_del_servidor4.2-Clau del servidor

La clau del servidor és un codi alfanumèric (lletres i números) que permet connectar l’aplicació amb el servidor de l’institut.

Per simplificar la connexió i evitar molts paràmetres tècnics, tots els valors necessaris per configurar l’aplicació estan inclosos en un únic codi format per lletres i números i que incorpora, entre altres dades, paràmetres sobre la base de dades on es desen les informacions, adreces de connexió a internet del servidor i altres del perfil d’usuari.

L’escola o institut us proporcionarà aquesta clau i només caldrà introduir-la en aquest apartat per tenir tota la aplicació configurada.


conf_usuari4.3-Dades de l’usuari

En principi, Info Escola estava dissenyada per ser una aplicació totalment anònima, sense necessitat d’aportar cap informació per part de l’usuari. Ara bé, amb la previsió de desenvolupaments futurs i amb les capacitats tecnològiques actuals, si l’usuari opta per mantenir aquest anonimat no podrà accedir a algunes de les funcions del programa.

La principal d’aquestes funcions està relacionada amb la recepció de documents adjunts en els missatges.

Mirem un exemple. Redactem una informació sobre una sortida d’un grup d’alumnes i adjuntem al mateix missatge el formulari que els pares han de signar per autoritzar que el seu fill/filla participi a la sortida. Amb la tecnologia actual d’impressores, només els usuaris avançats seran capaços de poder imprimir un formulari (un arxiu Word, PDF, …) que hagin rebut al mòbil. Aquest document s’haurà de traspassar a un ordinador PC i aquí si que es podrà imprimir d’una manera fàcil.

Si l’usuari configura aquí les seves dades, l’aplicació que permet crear o editar els missatges podrà trametre de forma automàtica el mateix missatge i els documents adjunts per correu electrònic. D’aquesta forma l’usuari rebrà el missatge per duplicat, al seu mòbil o tablet i al seu correu electrònic.

Nota 1: Aquesta opció per rebre també els missatges al correu electrònic està encara en fase de desenvolupament i s’incorporarà a una versió posterior de l’aplicació de l’editor de missatges.

Nota 2: Si l’usuari és un pare/mare d’alumne, el nom a indicar serà el de l’alumne. El correu i el número de telèfon ja poden ser els del pare o mare.


5-Menú general

menu_general_butons

Aquest menú està representat per una imatge de tres punts quadrats alineats verticalment, que apareix a la barra de títol de l’aplicació.

menu_general

Si premeu sobre els tres punts es desplega una pantalla amb aquestes quatre opcions:

 • Actualitzar. Torna a carregar els títols dels missatges de la base de dades del servidor. En altres paraules, actualitza la llista de missatges. Independentment d’aquesta opció, el programa realitza una actualització automàtica periòdica per revisar si hi ha nous missatges o s’ha modificat algun missatge.
  Els missatges que estiguin llegits o amagats tornaran a aparèixer de forma normal a la llista de missatges.
 • Web. Accedeix a aquesta web per conèixer més sobre el funcionament general d’Info Escola i de les seves aplicacions per a PC, Android i iOS. En aquesta pàgina trobareu informació detallada del sistema d’aplicacions InfoEscola i ajudes per conèixer com funcionen les diferents aplicacions.
 • Ajuda. Accedeix a la pàgina d’ajuda sobre el funcionament d’aquesta aplicació concreta.
 • Sortir. El concepte sortir és una mica complicat quan parlem d’aplicacions per mòbils que han de quedar a l’espera de l’arribada de nous missatges.
  Per sortir de l’aplicació Android tenim tres vies: prémer el botó enrere, prémer el botó central i aquesta opció Sortir. Les dues primeres tanquen el programa però deixen una part funcionant (el que es coneix com a “resident”) que revisa temporalment els missatges i avisa de l’arribada de missatges nous. La tercera via de sortida de l’aplicació (aquesta opció del menú) tanca totalment l’aplicació i ja no es revisarà l’arribada de nous missatges.
  Per a iOS la cosa és una mica més simple ja que no hi ha botó enrere. El botó central deixa l’aplicació amb una part resident i aquesta opció Sortir del menú general tanca l’aplicació totalment.

Comments are closed.