Documentació general

En totes les activitats que organitza el centre hi ha un equip de professors que les gestiona i seran ells els que aniran informant als alumnes de la documentació concreta que han de lliurar i dels terminis en que ho han de fer. Aquesta comunicació inclou la tramesa de la documentació per correu electrònic.

Malgrat tot, en tots els intercanvis hi ha un conjunt de documents genèrics que es poden descarregar directament d’aquesta pàgina.

Documents generals per als alumnes d’activitats de mobilitat internacional

acrobat Contracte de bon comportament per a intercanvis i sortides a l’estranger
Aquest document és imprescindible per participar en activitats gestionades per l’institut i l’hauran de signar l’alumne i els seus pares o tutors.

acrobat Autorització per al bany
Dins de les activitats planificades durant els intercanvis es poden incloure inclouen algunes relacionades amb platges, llacs o piscines. Els pares han de signar aquesta autorització si volen autoritzar que els seus fills o filles puguin participar en aquestes activitats, en cas que es planifiquin.

bournemouth-03

Documentació necessària per viatjar a l’estranger

Per poder viatjar a qualsevol país de la Unió Europea només cal el DNI. Aquest és el principi bàsic, però només funciona si les persones que viatgen són adults o son menors acompanyats dels pares o tutors legals. Com que vosaltres sou menors d’edat que viatjareu sense els pares o tutors legals, cal una documentació una mica més complexa.

Tots els documents han de ser originals i no serveixen fotocòpies, tot i que durant les gestions de preparació de l’intercanvi s’hauran de presentar fotocòpies per validar que teniu els documents i que estan vigents.

  • DNI.  Reviseu que no estigui caducat i que tampoc no caduqui com a mínim en els tres mesos posteriors a la data de tornada.
  • Passaport. També s’ha de revisar que no estigui caducat ni caduqui en els tres mesos posteriors.
    En cas de no tenir passaport es pot substituir per una autorització de la policia nacional o dels mossos d’esquadra. Cal que un dels pares vagi a una comissaria amb els DNI seu i del menor i el llibre de família. Aquesta autorització val per 90 dies, o sigui que s’haurà de fer en els tres mesos anteriors a la sortida.
    Si teniu passaport no cal l’autorització.
  • Tarja sanitària europea. No serveix la tarja sanitària normal (de color blanc). Aquesta és una tarja que serveix per a tota Europa i és de color blau fosc. S’ha de demanar a l’oficina de la Seguretat Social. Pot servir la certificació provisional que lliuren en el moment de sol·licitar-la.

Comments are closed.