Informació

Què és la mobilitat internacional?

L’eix director del treball dels professors del centre és el PEC (Projecte Educatiu de Centre). En aquest document els professors ens marquem quines seran les línies principals de la nostra tasca com a docents. El PEC de l’Institut Domènech i Montaner diu:

”Som una escola pública compromesa amb l’objectiu de promoure l’excel·lència educativa i emocional de la persona, participant amb la família del seu creixement. Fomentem el treball cooperatiu, la integració en el teixit social, la col·laboració amb l’entorn empresarial, la mobilitat formativa, la recerca i la innovació en un procés de millora contínua”.

PROFESEn aquest cas destacaríem l’apartat que es refereix a la mobilitat formativa. Com a professionals intentem oferir als nostres alumnes noves propostes que intenten modificar l’ensenyament tradicional cap a una educació més activa i participativa. Dins d’aquestes noves propostes apareix la mobilitat internacional, tant de professors com d’alumnes.

Hem de conèixer altres sistemes educatius per poder validar millor el que fem, hem de veure amb els nostres ulls com funcionen altres sistemes de treball i hem de millorar la nostra formació en llengües estrangeres, per poder revertir-ho en la nostra pràctica docent i aconseguir així que els nostres alumnes puguin rebre el millor de cada sistema i amb un nivell d’eficiència i qualitat que ens posi a l’alçada de qualsevol altre país.

ALUMNESDe la mateixa forma, creiem que els alumnes han de poder (tenen el dret de) participar en activitats de mobilitat internacional. No només pels possibles coneixements que es poden assolir o pels llocs que es poden visitar, sinó especialment pel que representa com a experiència de vida, com a millora de la comunicació en llengües estrangeres o altres aspectes com l’autonomia personal, l’autoestima o el desenvolupament com a persones obertes a un món global.

La mobilitat internacional (en el que fa referència als intercanvis amb altres instituts) és també una forma d’implicar a tota la família en les activitats de l’institut, ja que tots comparteixen l’experiència de tenir un alumne d’un altre país a casa.

Quines activitats de mobilitat internacional realitza el centre?

A nivell de professors es realitzen cursos a l’estranger, observacions de bones pràctiques i participació en projectes i grups de treball d’àmbit europeu.

A nivell d’alumnes les activitats comprenen pràctiques i estades a empreses europees (per a alumnes de cicles formatius), intercanvis amb altres instituts (ESO), estades lingüístiques (ESO i BAT), viatges a l’estranger i participació en projectes com ara Comenius, eTwinning, Grundvig o Erasmus+ (ESO).

Intercanvis

Un intercanvi es basa en una estada d’un grup d’alumnes nostres a un institut d’un altre país on segueixen classes, visites i activitats amb un grup d’alumnes locals. Els nostres alumnes resideixen amb les famílies dels alumnes locals. A posteriori es realitza la visita inversa i els alumnes estrangers ens visiten i segueixen diferents visites, classes i activitats al nostre institut. Les famílies dels nostres alumnes acullen els alumnes estrangers.

Tenim actualment tres intercanvis en marxa i la nostra intenció és realitzar-los cada curs escolar, sempre que hi hagi suficients alumnes interessats en participar-hi. Els intercanvis estan dirigits a diferents nivells d’alumnes, de forma que cada intercanvi es realitza únicament amb alumnes d’un nivell educatiu. Tots els intercanvis tenen un caràcter bàsicament lingüístic amb una línia argumental per enfocar el treball que es realitzi. Aquestes son les dades dels intercanvis actuals:

  • Intercanvi amb una escola de la Catalunya Nord (França). Aquest intercanvi es proposa a alumnes de primer d’ESO. El transport es realitza en autobús i té una durada de quatre dies.
  • Intercanvi amb un institut de la zona de Frankfurt (Alemanya). Aquest intercanvi es proposa a alumnes de segon d’ESO i, en cas de no tenir suficients alumnes inscrits, es pot proposar també a alumnes de tercer d’ESO. Té una durada de vuit dies. Es tracta d’un intercanvi lingüístic (anglès-castellà) i de treball sobre l’àrea de les ciències naturals. Totes les activitats a Alemanya es desenvolupen en anglès i les activitats a Reus es desenvolupen en castellà i anglès.
    document-arrow-right-icon Més informació sobre l’intercanvi amb un institut alemany
  • Intercanvi amb un institut de la zona d’Slagelse (Dinamarca). Slagelse és una ciutat d’uns 45.000 habitants i es troba aproximadament a uns 100km de Copenhaguen. Aquest intercanvi es proposa a alumnes de quart d’ESO i, en cas de no tenir suficients alumnes inscrits, es pot proposar també a alumnes de tercer d’ESO. Té una durada de vuit dies. Es tracta d’un intercanvi lingüístic (anglès-castellà) i de treball sobre l’àrea de les ciències socials. Totes les activitats a Dinamarca es desenvolupen en anglès i les activitats a Reus es desenvolupen en castellà i anglès.
    document-arrow-right-icon Més informació sobre l’intercanvi amb un institut danès

Estades lingüístiques

Una estada lingüística és un període de temps en el que els alumnes es desplacen a l’estranger per seguir classes de l’idioma local, generalment l’anglès. En el nostre cas els alumnes es desplacen a Bournemouth (sud d’Anglaterra) a final de curs (la segona quinzena de juny) per seguir classes intensives d’anglès durant dues setmanes.
document-arrow-right-icon Més informació sobre les estades a Anglaterra

Comments are closed.