Calendari de Ciències Naturals

Els calendaris que podreu trobar en aquesta web o en la web de l’institut (www.iesdimreus.cat) en cap moment volen ni han volgut substituir l’ús de l’agenda per part dels alumnes. L’agenda és l’element primordial en el seguiment del que passa al centre per part dels alumnes. És el lloc on anotar els deures, els exàmens, els materials que s’han de portar a classe, les dates importants i també les comunicacions entre professors i pares o entre pares i professors. És imprescindible que els alumnes s’acostumin a utilitzar-la de forma eficient i sense oblidar anotar ni consultar les dades importants.

Tot i així, en aquest calendari hi posarem els esdeveniments més importants relacionats amb l’institut (avaluacions, festius, vacances, etc), amb el Seminari de Biologia o amb la Coordinació de mobilitat internacional de l’institut.

Calendari de Ciències Naturals de primer d’ESO

Comments are closed.