Benvinguda

Abans que res, benvinguts a l’Institut Domènech i Montaner. Esperem que els anys que passeu amb nosaltres us siguin agradables i profitosos i que aconseguiu assolir tot el que representa l’ensenyament secundari que tot just comenceu. Uns com a actors principals i altres com a acompanyants en aquesta etapa que durarà uns quants anys.

És important que llegiu aquesta pàgina amb interès i que la mantingueu present al llarg del curs ja que és aquí on trobareu tota la informació important sobre el funcionament de l’assignatura.

Avaluacions


Per conèixer els Exammecanismes que seguirà el professor per calcular les notes de les diferents avaluacions, cada departament, seminari, assignatura o professor redacta un document anomenat criteris d’avaluació.

Aquí teniu els de l’assignatura de Ciències Naturals de primer d’ESO. Amb ell podreu respondre a preguntes com ara:

  • Quantes avaluacions n’hi ha?
  • Què passa quan no es supera una avaluació?
  • Hi ha recuperacions al llarg del curs?
  • Només compten els exàmens?
  • Es faran mitjanes entre els trimestres?

acrobat Criteris d’avaluació de Ciències Naturals 1ESO

Proves de recuperació


El Seminari de Biologia i Geologia, com passa en la resta de matèries que s’imparteixen a l’institut i seguint les instruccions que marca el Departament d’Ensenyament, ha preparat unes proves de recuperació per donar als alumnes que no han superat alguna de les avaluacions, la possibilitat de recuperar-les.

La normativa actual del Departament d’Ensenyament marca que les proves de recuperació es realitzaran al mes de Setembre, i no a final de curs com passava en cursos anteriors. D’aquesta forma, els alumnes que no superen la matèria poden dedicar els mesos d’estiu a repassar els continguts no superats i així preparar amb més temps la prova de recuperació.

Amb caràcter extraordinari, per tal d’intentar donar més facilitats per superar avaluacions pendents abans de finalitzar el curs, el Seminari de Biologia i Geologia ha preparat unes proves de recuperació parcials sobre els continguts treballats a la primera i segona avaluació.

Molt important: Superar aquestes proves extraordinàries no significa directament superar l’assignatura. Només és una informació més que el professor valorarà per calcular la nota final de l’assignatura. No es pot valorar de la mateixa forma tot un trimestre de treball, amb varis exàmens i amb diferents treballs presentats, amb el resultat d’una prova.

Si vols informació detallada sobre el sistema de càlcul de les notes de Ciències Naturals o sobre com es calcula la mitjana de notes de cada avaluació i la mitjana del curs, pots descarregar el document anomenat Criteris d’avaluació, a la part superior d’aquesta pàgina.

Proves extraordinàries de recuperació de juny. A final de curs, durant el mes de juny el professor fixarà dates per poder realitzar recuperacions extraordinàries de la primera i segona avaluació. No hi haurà prova extraordinària per recuperar la tercera avaluació.

Proves de recuperació de setembre. Un cop analitzats el resultats de les diferents avaluacions, de les recuperacions extraordinàries (si l’alumne les ha realitzat) i els resultats de la tercera avaluació, el professor calcularà la nota final de l’assignatura. Tots els alumnes que no superen aquesta nota final de l’assignatura de Ciències Naturals, tenen la possibilitat de recuperar-la en les proves de recuperació de Setembre.

Encara que l’alumne hagi aprovat una part de l’assignatura, les proves de recuperació de setembre seran sempre sobre la totalitat dels temes tractats al llarg del curs. Per saber les dates exactes per realitzar aquestes proves  cal consultar la cartellera de l’institut els primer dies de setembre. Allà trobareu la data i hora de realització de les proves.

Durant l’estiu l’alumne haurà de completar un dossier d’activitats que caldrà presentar el mateix dia de realització de la prova de recuperació. Podeu descarregar el dossier d’aquest enllaç:

acrobat Dossier de recuperació d’estiu

Ús de l’ordinador


Per la classe de ciències necessitaràs disposar a casa d’un ordinador amb connexió a internet.

Moltes de les feines que realitzem requereixen buscar informació o descarregar arxius i fotografies i molts dels materials de treball de l’assignatura estan disponibles a internet a l’adreça: www.cienciesvirtuals.com

Materials necessaris


En aquesta web de Ciències Virtuals trobaràs, juntament amb molts altres materials, els dossiers de cada tema. Per cada tema del llibre de text hem desenvolupat un dossier (entre 10 i 15 pàgines) que hauràs de tenir en paper per utilitzar-lo a les classes. En aquest dossier serà el lloc on farem els exercicis, on prendràs apunts de les coses que amplia el professor (les que explica i que no surten al llibre), copiaràs els esquemes que fa a la pissarra, etc.

Serà imprescindible presentar el dossier complet per poder realitzar l’examen.
Tots els dossiers estan sempre en fase d’actualització i les versions definitives estaran disponibles al llarg del curs a mida que es necessitin. Per això us aconsellem no imprimir-los tots de cop ara a començament de curs. Espereu a que el professor us confirmi que la versió disponible és definitiva.

A més dels dossiers, a classe utilitzarem fitxes de laboratori, fitxes de vídeo, esquemes, exercicis complementaris, etc. Tots aquests documents es poden descarregar i imprimir des de la web. Per tal de facilitar la disponibilitat d’aquests documents, evitar que s’oblidin o que la impressora de casa ens deixi tirats, el centre disposa del servei de copisteria. Consulteu com utilitzar aquest servei.

Com hem vist, treballarem bàsicament sobre els dossiers o les fitxes, de forma que no necessitem llibreta per a les Ciències Naturals. Uns altres materials imprescindibles seran el llibre de text i un bolígraf vermell, per fer les correccions dels exercicis.

Comments are closed.