Com s’han de presentar els treballs

(Aquesta pàgina està en fase de desenvolupament. A mida que vagi tenint estones l’aniré completant amb coses que haurien de ser de sentit comú però que no ho són).

El sentit comú és el menys comú dels sentits.

En un primer moment pot semblar que sigui innecessari explicar-vos com heu de presentar els treballs. Ja porteu uns quants anys a les escoles i és un tema que hauria d’estar resolt.

La lletra i l’ortografia

Cadascú de nosaltres té la seva lletra i escriu d’una forma personal i aquest tema s’ha de respectar. Però l’escriptura és un mitjà per transmetre una informació d’una persona a una altra i ens hauríem d’assegurar que la persona que rep els nostres escrits (com a mínim) pugui entendre el que hem escrit. Ja han passat aquells anys (podeu preguntar als vostres pares) en que els exercicis de cal·ligrafia (i els famosos quaderns Rubio) eren habituals a les classes, però ens hem anat a l’altre extrem i els professors tenim molts problemes per entendre el que ens doneu per escrit.

Sobre les faltes d’ortografia, amb la utilització dels mòbil, dels SMS i del Whatsapp sembla que aquest tema hagi perdut importància. A les classes de ciències, en principi no ens hauríem de fixar en les faltes d’ortografia (ja que no és directament la nostra tasca) però la gran quantitat de faltes d’ortografia que feu els alumnes i la gravetat d’aquestes faltes fa que la correcció ortogràfica sigui un tema que s’hagi de recordar i valorar. Una persona que comet moltes faltes d’ortografia o faltes d’ortografia greus està donant una imatge molt pobre de sí mateixa.

La presentació

Moltes de les coses que esteu llegint aquí us poden semblar innecessàries però cada vegada que recullo treballs les he de recordar. Els treballs s’han de presentar amb bona lletra, sense faltes d’ortografia, endreçats i complets.

¿Què vol dir endreçats?
Vol dir sense doblegar, sense taques, sense fulls estripats, … Si per accident un full es doblega, es taca o es trenca una mica, es torna a imprimir de nou i el substituïm. Mai presentem un treball amb fulls en mal estat. Això implica generalment que el treball es puntua amb menys nota.

¿Què vol dir complets?
Vol dir que tots els apartats del treball s’han de completar. Un dossier incomplet ja està perdent una part important de la nota. No serveix l’excusa de que no s’ha trobat la resposta a un exercici o a una pregunta. No hi ha cap pregunta o exercici del que no es pugui trobar la resposta al llibre, als apunts o amb preguntes als pares o buscant per Internet. Tot el que entregueu té la seva nota i no us feu a la idea de la quantitat de punts que es perden per no revisar un treball abans de lliurar-lo.

Dossiers de cada tema

Un dels treballs més habituals que heu d’entregar a les classes de ciències són els dossiers de cada tema. A més de revisar el punt anterior sobre com s’han de presentar els treballs, per entregar el dossier (i generalment per entregar qualsevol altre treball de qualsevol assignatura que tingui més d’una pàgina) s’hauria de fer una portada on apareguin aquestes dades: Títol del treball, nom de l’alumne que l’ha fet, assignatura, curs, grup i data.

Comments are closed.