Extraescolars

Documentació sortides:

  • Full per notificació / aprovació de la sortida. S’ha de lliurar al coordinador d’extraescolars (Joan Nievas) amb temps suficient per preveure guàrdies i reserva d’autobusos.
    Important: Tant el coordinador d’extraescolars com els caps d’estudis han d’estar informats de la sortida abans de lliurar la informació als alumnes.
  • Full de liquidació de la sortida. Un cop finalitzada la sortida, s’ha de lliurar aquest full de liquidació on s’indiquen tots els imports recaptats i abonats.
  • Full per als alumnes. És el full que cal donar als alumnes per tal que els pares autoritzin que assisteixin a la sortida. Aquest full està en format Word per tal d’escriure directament al document les dades de la sortida, abans de realitzar les fotocòpies.

Calendari anual:

Comments are closed.